PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106885
Alver (4631) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eikefet pukkverk
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stanghelle (1216-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 312053 Y-koord: 6734975
Ressurs
Råstoffbetydning : Internasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten er en granittisk gneis med lyse og mørke lag. Leverer blant annet til Nordsjøen, Holland (dikebygging) og Statens vegvesen i tillegg til entreprenører.

Bilder
1. Paller i bruddet
2. Paller i bruddet
3. Paller i bruddet
4. Masse dumpes i sjakt
5. Opplasting på truck
6. Transport
7. Sett fra fly
8. Sett fra fly

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 312067 Y-koord: 6734760

Betydning : Internasjonal betydning
Dom. bergart : Gneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse