PUKKDATABASEN

Forekomstområde 106891
Alver (4631) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hodna
(Sist oppdatert 24.aug.1991)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sæbø (1116-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 300450 Y-koord: 6735464
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Mylonitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
To prøver er tatt langs en grusveg ned mot et oppdrettsanlegg. Prøve 1 består av en blastomylonitt, mens prøve 2 er en metagabbro. Mulig uttaksområde i nærheten. Moderat overdekningsgrad.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse