GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106897
Masfjorden (4634) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ostavatnet
(Sist oppdatert 31.aug.2004)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Masfjorden (1116-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 297517 Y-koord: 6753351
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Liten erosjonsrest av breelvmateriale inn mot fjellveggen. Materialet består mest av finsand med noen gruslag. Mindre massetak mot veien.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest

Kornfraksjoner

Grus : 15%
Sand : 85%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 297517 Y-koord: 6753351

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 15%
Sand : 85%


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse