PUKKDATABASEN

Forekomstområde 108591
Trondheim (5001) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Lia pukkverk
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Trondheim (1621-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 572736 Y-koord: 7026919
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Grønnstein
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Pukkverket er i drift og driver på en grønnstein. Bergartene er relativt godt oppsprukket i dm-m-skala med mindre soner med lavere sprekketetthet. Noen få sprekker med østlig strøk og 30 graders fall er gjennomsettende. Anlegget ligger relativt godt skjult ovenfor omgivelsene.

Det er flere pallhøyder og nivå i bruddet. Prøve for analyse er tatt på stuff på nest øverste nivå.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 572809 Y-koord: 7027062

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Grønnstein
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse