PUKKDATABASEN

Forekomstområde 108603
Trondheim (5001) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjøla steinbrudd
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Trondheim (1621-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 569776 Y-koord: 7021997
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Grønnstein
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten består av middels til finkornet mørk grønnstei med innslag av gabbro. Tilgjengelig areal er nærmest ubegrenset og mulig uttakbart volum tilsvarende stort. Overflaten er dekket av et tynt og usammenhengende løsmassedekke, stedvis største mektighet på 1-2 m. Kommunen eier massetaket. Snitthøyden er anslagsvis 50-60 m. Strukturen er uregelmessig, sprekkefrekvensen moderat til sterk, ingen forvitring og ingen dominerende sprekkeretning.

Ett-trinns mobilt knuseverk benyttes. Fraksjoner fra subbus til maskinkult i bruddet.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 569539 Y-koord: 7021872

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Grønnstein
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Skjøla sett fra Vassfjell


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse