PUKKDATABASEN

Typeområde 108757
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Nonshaugen
(Sist oppdatert 21.mar.1991)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skardsøy (1421-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 478118 Y-koord: 7034793
Ressurs
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granodioritt

Beskrivelse
Prøvematerialet er innlevert av oppdragsgiver.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse