PUKKDATABASEN

Forekomstområde 108777
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Korskamman
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skardsøy (1421-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 475807 Y-koord: 7033508
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Trondhjemitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Egnet uttaksområde beliggende sjønært er prøvetatt med fire mekaniske testprøver. Gode havnemuligheter på stedet. Aktuelt uttaksområde består hovedsakelig av bart fjell, men med noe tynn overdekning i dalsenkningene. Bergarten i området er en homogen trondhjemitt/granodioritt.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse