PUKKDATABASEN

Forekomstområde 108791
Ørland (5057) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Ottersbo pukkverk
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rissa (1522-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 539185 Y-koord: 7065019
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Mylonitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger sør for Borgklintan ut mot sjøen. Reserve på kort sikt ca. 1 mill. fast m3, men ytterligere masser er tilgjengelig mot øst og nord. Bergarten er en finkornet mylonitt. Stuffhøyde er ca. 20-25 m, og pallhøyde 10-12 m. Bart fjell i de nærmeste omgivelsene til bruddet. Fargen er lys grå. Strukturen er massiv. Sprekkefrekvens er moderat og ingen utpreget dagfjellsone. Ingen forvitring. Dominerende sprekkeretning: 70/90 og 30/80. Anlegget har egen kai og stort knuseanlegg.
2002: Total drivehøyde i pukkverket i dag er ca. 50 meter og med tilpassene pallhøyder. Flere trinns knus- og sikteverk produserer masser til de fleste formål. 90 % av produksjonen eksporteres, noe også til utlandet (Danmark, Island).

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 539119 Y-koord: 7064922

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Mylonitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse