PUKKDATABASEN

Forekomstområde 108971
Osen (5020) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Nord-Fosen pukkverk
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Osen (1623-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 572599 Y-koord: 7135456
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granodioritt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Nord-Fosen pukkverk ligger i Hopsfjorden om lag 5 km nord for Osen sentrum. Det drives på en svakt foliert og moderat oppsptukket granodiorittisk gneis. Forekomsten er ikke detaljkartlagt, men reservene er meget store og uttak kan skje uten å komme i konflikt med andre interesser. Forekomsten ligger slik til at produktene eksporteres sjøvegen over eget kaianlegg. Produktene kjøres ut direkte fra transportør til lager ved sjøen for utskiping av materialene. Det produseres flere fraksjoner til en rekke formål. I dag eksporteres masser til mange steder i landet, men levering av materiale for bruk offshore utgjør det meste av produksjonen.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 572519 Y-koord: 7135592

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Granodioritt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse