GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109083
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Romstad
(Sist oppdatert 22.okt.2001)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rennebu (1520-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 542444 Y-koord: 6970457
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Lateralterrasser langs elva med vekslende mektighet og kvalitet. Det meste er dyrka mark. Forekomsten er lite aktuell for grusuttak.
2001: Ingen nye uttak, snitt eller andre opplysninger siden forrige registrering.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse