STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 109103
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Nåverdalen
(Sist oppdatert 11.okt.2001)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Innset (1520-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 558412 Y-koord: 6951982
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp av tunnelmasser.
2001: Forekomsten består av to steintipper, der den ene har et massetak i sporadisk drift (drift da vi befarte forekomsten). Bergartsmaterialet ser ut til å være en mørk og flisig bergart, som sannsynligvis bare er egnet som fyllmasse.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 558349 Y-koord: 6952022

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Tunnelmasser Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse