GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109649
Melhus (5028) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Fremo
(Sist oppdatert 24.jun.2020)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Støren (1621-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 569944 Y-koord: 7009871
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Stor breelvterrasse hvor det tas ut mye grus i flere massetak. Den østlige delen av forekomsten skal avsettes til grunnvannsformål. Terrassen er 4 km lang, har en del dødisgroper i overflata, mens i den østligste delen ligger en randmorene. På toppen av avsetningen i den nordlige delen av randmorena er det massetak. Det er militærleir på avsetningen, søppelgrop, fiskeoppdrettsanlegg, revefarm samt grunnvannsuttak.

Bilder
1. Ikke angitt

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 19.00 m. Areal : 4599576 m2.
Volum : 87391940 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 2% Grus : 40%
Bebygd : 5% Sand : 60%
Dyrka mark : 35%
Skog : 58%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 568460 Y-koord: 7008801

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetak

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 568660 Y-koord: 7009081

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetak

Kornfraksjoner

Grus : 50%
Sand : 50%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 568230 Y-koord: 7009112

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Sand : 50%
Grus : 50%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 571480 Y-koord: 7011702

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetak

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 48%

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 571195 Y-koord: 7010921

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 10%
Grus : 38%
Sand : 50%

Massetak 6

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 569130 Y-koord: 7008209

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%

Massetak 7

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 569518 Y-koord: 7009526

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetak

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 5%
Sand : 43%
Grus : 50%

Massetak 8

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 569836 Y-koord: 7009600

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse