GRUSDATABASEN

Forekomstområde 109685
Skaun (5029) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Vennasetra
(Sist oppdatert 27.sep.2000)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hølonda (1521-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 551389 Y-koord: 7010823
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Liten breelvterrasse med massetak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 272972 m2.
Volum : 545944 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 10% Grus : 20%
Skog : 90% Sand : 80%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 551390 Y-koord: 7010823

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 551430 Y-koord: 7010512

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse