GRUSDATABASEN

Forekomstområde 113906
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvål
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fimlandsgrend (1218-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 339890 Y-koord: 6823326
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Morenemateriale avsatt i haugform. Også på den andre siden av elva er tilsvarende former observert (ved Skogstad). Materialet ser ut til å være usortert, og veksler mellom å være steinig og siltig. Materialet egner seg best som fyllmasse.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 339890 Y-koord: 6823326

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse