GRUSDATABASEN

Forekomstområde 113978
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fauskevatnet
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 324333 Y-koord: 6818815
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
En mektig moreneavsetning med usortert og dårlig rundet materiale. En del av randavsetningen demmer opp Fauskevatnet. Fyllmasseressurs med stort blokkinnhold.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Randmorene

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 324333 Y-koord: 6818815

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Naturgrus

Avsetning
Type(r) : Morene


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse