GRUSDATABASEN

Forekomstområde 114081
Hyllestad (4637) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Horne
(Sist oppdatert 03.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Dale (1117-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 298040 Y-koord: 6798660
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en moreneavsetning som ligger ved gården Horne. Et massetak er åpnet i foten av avsetningen.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 298040 Y-koord: 6798659

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetak sett fra veien

Avsetning
Form(er) : Haug/rygg


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse