GRUSDATABASEN

Forekomstområde 114867
Askvoll (4645) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eidmind
(Sist oppdatert 02.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Askvoll (1117-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 288070 Y-koord: 6810882
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring

Beskrivelse
Forekomsten er en ur som ligger ved Eidmind. Massene er dannet av bergarten magneritt og består av blokk og stein i overflaten, men blir mer finkornig mot dypet. 2007: Det vil fortsatt være mulig å ta ut noe amsser, men de vil sannsynligvis være emst aktuelle for fyllmasse.

Avsetning
Type(r) : Ur/skred

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 288070 Y-koord: 6810882

Betydning : Liten betydning
Materiale : Skred, forvitring

Bilder
1. Nedlagt massetak


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse