STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 144681
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hevdagrandane
(Sist oppdatert 29.jun.1991)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Haukedalen (1317-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 369318 Y-koord: 6805829
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp fra kraftverk. Materialet er noe rundet, grunnet transport/tipping i elva og evt. opplasting og utlegging i deponi.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 369318 Y-koord: 6805829

Betydning : Ikke vurdert
Materiale : Tunnelmasser Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse