GRUSDATABASEN

Forekomstområde 145345
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kilepollen
(Sist oppdatert 10.sep.1994)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 488347 Y-koord: 6577679
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er lite mektige elvevifter og -sletter ved Kilepollen. Mektigheten over grunnvannsspeilet er generelt liten, fra 0.5 til 1 meter. På ressurskartet er forekomsten markert med stiplet omriss. I deltaområdet (munningen) foran en så stor elv, kan det være mulig å ta ut sand og grus fra området under grunnvannsspeilet. Det kan også være aktuelt å ta ut masser i selve elveløpet.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette
: Vifte

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse