PUKKDATABASEN

Forekomstområde 145386
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Brunkeberg steinbrudd
(Sist oppdatert 28.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 469092 Y-koord: 6589155
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Amfibolitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Nystartet pukkverk ved Brunkeberg. Statens Vegvesen disponerer uttaksrettighetene og eier produksjonsutstyret. En lokal entrepenør driver verket. Verket er viktig for produksjon av knuste steinmaterialer til bituminøse vegdekker og bærelag både i Kviteseid og nabokommunene. Bruddet ligger usjenert til, og kan enkelt utvides mot vest, inn mot en passe slakk li. Reservene antas å være meget store.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 469150 Y-koord: 6589196

Betydning :
Dom. bergart : Amfibolitt


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse