PUKKDATABASEN

Typeområde 148428
Sokndal (1111) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tellnes
(Sist oppdatert 02.jan.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sokndal (1311-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 348748 Y-koord: 6469147
Ressurs
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Anortositt

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse