PUKKDATABASEN

Forekomstområde 148458
Ullensaker (3033) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Dal pukkverk
(Sist oppdatert 05.mar.2014)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Eidsvoll (1915-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 620234 Y-koord: 6681763
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Stort pukkverk i et lavt åsparti vest for E6 på grensen mellom Ullensaker og Eidsvoll kommune. Bergarten er en grå, middels- til grovkornig gneis som stedvis er en del oppsprukket og har steilt fall mot nord-nordvest. Stuffhøyden varierer fra noen få meter i sørøst til opp mot 20 meter i sørvest. Forekomsten er klassifisert som regionalt viktig.

Bilder
1. Oversiktsbilde fra lufta
2. Oversiktsbilde fra lufta tatt mot vest

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 620098 Y-koord: 6681542

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversikt over bruddet
2. Oversikt over produksjonsanlegget


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse