PUKKDATABASEN

Forekomstområde 149121
Hyllestad (4637) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hyllestad Pukk
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Risnesøyna (1117-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 295702 Y-koord: 6784290
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Trondhjemitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Området er tilrettelagt for uttak med bl.a. planering av området for lagerplass. Ny drift er igangsatt i løpet av 1999. 2007: Bruddet er stort og drives hovedsaklig i Trondhjemitt. To-trinns grovknuser og spindelknuser. Massene lastes på 5000 tonns båt og fraktes til Kolo Veidekkes eget asfaltverk på motsatt side av fjorden. Massene går per i dag kun til asfaltproduksjon, men har tidligere også vært eksportert. De øverste lagene i bergaren som tas ut, virker hardere enn de underliggende lag. Bergarten har mange fargevarianter. Kolo driver selve anlegget, men Yri er underleverandør på sprenging. Det produseres fraksjonene 0-11, 0-4, 4-8, 8-11, 11-16.

Bilder
1. Panorama fra vest mot øst
2. Panorama fra øst mot sør
3. Videre mot sør
4. Knuse-og sikteanlegg
5. Knuse- og sikteanlegg

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 295717 Y-koord: 6784092

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Trondhjemitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse