PUKKDATABASEN

Forekomstområde 149131
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Halsvik pukkverk
(Sist oppdatert )

Lokalisering
Kart 1:50000 : Austrheim (1116-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 286975 Y-koord: 6753109
Ressurs
Råstoffbetydning : Internasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Pukkverk etablert ved et sementstøperi. 2008: Stort anlegg med eksport av pukk, også til bruk offshore. Store arealer er tatt ut og tatt i bruk som industriområde. Årsproduksjonen i 2008 er ca. 2 millioner tonn, men det foreligger planer for å øke produksjonen til 4 millioner tonn.

Bilder
1. Panorama fra V mot Ø i hovedbruddet
2. Sett mot vest
3. Sett mot sør

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 286901 Y-koord: 6752830

Betydning : Internasjonal betydning
Dom. bergart : Gneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse