PUKKDATABASEN

Forekomstområde 150679
Tønsberg (3803) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Taranrød
(Sist oppdatert 04.jan.2019)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holmestrand (1813-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 573693 Y-koord: 6573835
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Monzonitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger ved siden av en deponiplass. Bergarten er en rødlig Kvarts-monzonitt. Massetaket drives mot vest og nord-vest. Massetaket er langstrakt mot nord. Forekomsten har begrenset volum mot vest- nordvest.

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 573768 Y-koord: 6573792

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Monzonitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse