GRUSDATABASEN

Forekomstområde 152657
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Øster-Mona
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kongsmoen (1824-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 381979 Y-koord: 7199059
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Israndavsetning, trolig randås med mest breelvmateriale, men muligens noe morenemateriale.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Randmorene
: Morene : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 18.00 m. Areal : 54451 m2.
Volum : 980113 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse