GRUSDATABASEN

Forekomstområde 154898
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Osli
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 313501 Y-koord: 6523753
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i morene. Tilsvarende masser finnes i området rundt. Grove blokk- og steinrike masser i toppen over sandige lag mot dypet.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 20%
Sand : 65%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 313501 Y-koord: 6523753

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 20%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse