GRUSDATABASEN

Forekomstområde 154907
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tjetlandsvaet
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 317249 Y-koord: 6517204
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Haugformet forekomst av morenemasser med mye blokk i overflata. I en av haugene er det åpnet et massetak der sorterte lag av sand og grus ligger under tynt morenedekke. Lagene faller mot vest. Forekomsten er nå utdrevet og massetaket nedlagt. Det er usikkert om andre hauger i området også inneholder tilsvarende sortert materiale. Dette må undersøkes nærmere.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 317096 Y-koord: 6517096

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Morene

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Grus : 35%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse