PUKKDATABASEN

Forekomstområde 155529
Øvre Eiker (3048) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Damåsen
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kongsberg (1714-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540965 Y-koord: 6615562
Ressurs
Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Det er i dag full drift i pukkverket som i 1996 begynte med en beskjeden prøvedrift. Bergarten er en middelskornet, grå granatførende hornblendegneis med gode mekaniske egenskaper. Pukkverket drives i en åsrygg og er godt skjermet både mot innsyn og mot støv og støy.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540801 Y-koord: 6615578

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gneis


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse