GRUSDATABASEN

Forekomstområde 156036
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Buhovdvatnet
(Sist oppdatert 17.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ål (1616-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 483379 Y-koord: 6734433
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en lateralterrasse og erosjonsrest registrert med stiplet avgrensing. Forekomsten inneholder sand og grus med noe stein og blokk med begrenset mektighet. Det er to mindre massetak i forekomsten.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 25%
Grus : 33%
Sand : 40%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 483252 Y-koord: 6734491

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 25%
Grus : 30%
Sand : 40%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 483181 Y-koord: 6734377

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Kornfraksjoner

Stein : 20%
Grus : 35%
Sand : 45%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse