GRUSDATABASEN

Forekomstområde 156045
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Rødungen
(Sist oppdatert 16.sep.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Geilo (1516-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 459882 Y-koord: 6729615
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i morenemateriale. Massetaket er nå nedlagt.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Grus : 30%
Stein : 30%
Sand : 35%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 459882 Y-koord: 6729614

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Grus : 30%
Stein : 30%
Sand : 35%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse