PUKKDATABASEN

Forekomstområde 157642
Lødingen (1851) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Anfinnslett pukkverk
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Raftsundet (1231-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 517815 Y-koord: 7581279
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Monzonitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Steinbruddet ble etablert i 1995 med reserver på 1.3 mill. fast kubikkmeter. Forekomsten har en meget gunstig beliggenhet for transport sjøvegen til resten av landsdelen.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 517877 Y-koord: 7581258

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Monzonitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde av bruddområde
2. Oversiktsbilde over pukkverket.
3. Asfaltverket
4. Kaiområde for lossing


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse