GRUSDATABASEN

Forekomstområde 157672
Hå (1119) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvia
(Sist oppdatert 23.jun.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nærbø (1212-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 305921 Y-koord: 6506710
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Forekomsten omfatter et område med hauger, rygger og dødisterreng. Delvis sorterte masser med sand grus og noe stein. Delvis morenemateriale med blokk i overflaten. Deler av forekomsten er bebygd. Uttak av masser til tekniske formål krever foredling gjennom knusing og sikting av massene.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg
: Breelvavsetning : Dødisterreng

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse