GRUSDATABASEN

Forekomstområde 158054
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Selvik
(Sist oppdatert 09.jun.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 330219 Y-koord: 6530985
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et lite massetak i breelvavsatt materiale. Mektigheten over Selvikvatnet er begrenset. Forekomsten har kun lokal og privat interesse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Kornfraksjoner

Grus : 5%
Sand : 95%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 330219 Y-koord: 6530985

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Grus : 5%
Sand : 95%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse