GRUSDATABASEN

Forekomstområde 158057
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hommeland
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 327469 Y-koord: 6529077
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning som en ryggform inn mot fjell. Forekomsten er ikke volumberegnet, men kan inneholde en god del masser. Forekomsten er nå tømt og masstaket avsluttet.

Bilder
1. Bilde av forekomsten og massetaket tatt mot nordøst.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 10% Stein : 5%
Utdrevet massetak : 90% Grus : 35%
Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 327486 Y-koord: 6529099

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av massetaket og forekomsten.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse