GRUSDATABASEN

Forekomstområde 158072
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Årlia
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 328942 Y-koord: 6524284
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i breelvavsatt sand og grus. Forekomsten er opprinnelig en del av den store Oltedalsavsetningen, men senere skilt fra denne ved elveerosjon. Materialet består av sand og grus med en del godt rundet stein.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 328892 Y-koord: 6524314

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av massetaket sett mot øst.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse