GRUSDATABASEN

Forekomstområde 158544
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Odlandshølen
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bjerkreim (1212-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 332354 Y-koord: 6498401
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i morenemateriale. Videre uttak synes aktuelt bare for mindre, lokale formål.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 332354 Y-koord: 6498401

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetak i blokkrik morene

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Grus : 30%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse