GRUSDATABASEN

Forekomstområde 159039
Sokndal (1111) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tjørn
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sokndal (1311-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 341948 Y-koord: 6481911
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i morenemateriale. Massene er brukt til lokale formål.

Avsetning
Type(r) : Morene

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 13%
Grus : 35%
Sand : 50%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 341948 Y-koord: 6481912

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse