PUKKDATABASEN

Forekomstområde 159485
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Velaskaret 1
(Sist oppdatert 27.sep.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 345153 Y-koord: 6594760
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granodioritt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøveomtådet er en vegskæring sør for tunellen ved Velaskaret. Bergartene i området varierer sterkt både i kornstørrelse og mineralsammensetning. Det er tatt prøver av to bergartsvarianter. En grovkornet granodioritt og en finkornig, sterkt omdannet tonalitt med ganger av amfibolittskifer. Langs vegskjæringen er det også ganger med diabas. Et framtidig uttaksområde vil være i området Søråsen-Åsane.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse