GRUSDATABASEN

Forekomstområde 160133
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mosvatnet
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 355413 Y-koord: 6590143
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av lave terrasserester med grovt materiale. Mektigheten på avsetningen er liten, vanligvis under 2 meter, men stedvis opp til 4 meter. Området er under oppdyrking og massene blir tydeligvis benyttet i forbindelse med dette. Forekomsten er kun aktuell for uttak til lokale formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveslette

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Grus : 35%
Sand : 40%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 355504 Y-koord: 6590237

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Grus : 35%
Sand : 40%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse