PUKKDATABASEN

Forekomstområde 160478
Øygarden (4626) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lundaneset
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bergen (1115-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 286103 Y-koord: 6688854
Ressurs
Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Området er ikke befart, men i kommuneplanen i Sund er området vist som område for fremtidig steinuttak. Den er også fortsatt vurdert som en viktig framtidig ressurs.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse