PUKKDATABASEN

Forekomstområde 162536
Tromsø (5401) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Finnesåsen
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Tromsø (1534-3)
Ringvassøy (1534-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 34
X-koord: 422695 Y-koord: 7739235
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Berggrunnen for et ca. 2 km2 område er blitt kartlagt i detalj i målestokk 1:5000. Den består i hovedsak av tonalittiske (granittiske) og båndete gneiser, med innslag av pegmatitter og amfibolitt stedvis.

Det ble prøvetatt fra fem steder innenfor området for mekanisk testing. Analyseresultatene viser en jevn og god kvalitete på bergartsmaterialet.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse