PUKKDATABASEN

Forekomstområde 163273
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lædre
(Sist oppdatert 19.jan.2023)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Egersund (1211-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 329858 Y-koord: 6475137
Ressurs
Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Anortositt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Det er tidligere tatt ut stein fra et mindre brudd som er blitt benyttet lokalt til bygging av en molo. Det er store reserver med hvit anortositt med god kvalitet i området mellom Lædre og Mong som bør vurderes utnyttet. Det er noe bebyggelse i området.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 20.03.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse