PUKKDATABASEN

Forekomstområde 163575
Ringsaker (3411) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Farberg
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillehammer (1817-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 586624 Y-koord: 6773790
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger ca 8 km sørøst for Lillehammer sentrum godt skjult i terrenget med lite innsyn. Forekomsten består av en sandstein.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 586577 Y-koord: 6773894

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Sparagmitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panorama av bruddet.


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse