PUKKDATABASEN

Forekomstområde 164123
Vefsn (1824) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Veset 2
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Mosjøen (1826-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 416794 Y-koord: 7309884
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Pukkverk rett øst for, og i den samme bergarten som 533. Det produseres asfalt og knuste steinmaterialer til ulike formål i kommunen og nærområdene. Meget viktig forekomst i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er nå drevet sammen.

Bilder
1. Uttaksområdet ved Veset. 534 Veset 2 til venstere i bildet

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 416817 Y-koord: 7310002

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gabbro
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde av begge uttaksområdene, 534 til venstre
2. BIlde av bruddet sett mot nordvest
3. Produksjon


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse