PUKKDATABASEN

Forekomstområde 164230
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nesbø
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Måløy (1118-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 294935 Y-koord: 6855095
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Det aktuelle uttaket ligger i en sydøstvendt dalskråning ved Trælvikfjellet. Vanligvis er det vanskelig å skjerme uttak i skråninger for innsyn. Ved å utnytte den naturlige topografien i området kan det være mulig å få til et brudd med skjerming mot fjorden og bebyggelsen. Avstand til sjø og mulighet for etablering av god kai i området ansees som gunstig. De klimatiske forholdene i området er ikke kjent. Ingen aktivitet i området i 2007.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse