PUKKDATABASEN

Forekomstområde 165383
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gavlen
(Sist oppdatert 19.apr.1999)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vevelstad (1826-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 384172 Y-koord: 7268986
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Øyegneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomst med påvist øyegneis. Området ligger avsides, men kan være egnet for pukkeksport regionalt. Prøveresultater viser gode egenskaper med tanke på mekanisk styrke.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse