PUKKDATABASEN

Forekomstområde 165642
Nesna (1828) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tomma pukkverk
(Sist oppdatert )

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nesna (1827-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 403370 Y-koord: 7347333
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Tomma er et stort pukkverk som ligger på ei øy om lag 7 km nordvest for Nesna sentrum, der det drives på en gabbro. De leverer over et stort området langs kysten i Nordland.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 403648 Y-koord: 7347602

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gabbro
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panorama over bruddet, 2005.
2. Panorama over bruddet 2011


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse