PUKKDATABASEN

Forekomstområde 166437
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hjellen
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bremanger (1118-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 292185 Y-koord: 6851861
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Det er tatt en prøve i vegskjæringen ved Hjellen nordvest for Sørgulen. Topografien i området gjør det vanskelig å finne best egnet sted for uttak med dagbruddsdrift. 2007: Bruddet kan eventuelt drives godt skjermet og det er gode havnemuligheter.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse