PUKKDATABASEN

Typeområde 166448
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kjelkenes
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Eikefjord (1118-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 296985 Y-koord: 6851263
Ressurs
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein

Beskrivelse
Det er tatt prøver fra materialet ved Kjelkenes ferjekai, og i vegskjæringen ned til ferjeleiet.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse